Налайх

Дэлхийн олон оронд хот суурин газар руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний урсгал тасралтгүй нэмэгдсээр байна. Тиймээс улс орнууд хот төлөвлөлтөө зөв зохион байгуулах, том хотынхоо...

Дэлгэрэнгүй
  • Трэнд
  • Сэтгэгдэл
  • Сүүлийн