Эдийн засаг

Хиймэл оюунт машин хүмүүсийн ажлын байрыг булаах цаг тийм ч ойрхон биш байгааг шинэ судалгааны үр дүн харуулжээ. Тухайлбал энэ үйл явц төсөөлж байснаас...

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний Статистикийн Хороо(ҮСХ)-ноос өгсөн мэдээллээр 2023 онд 2.7 сая иргэн нийгмийн халамж, үйлчилгээнд хамрагджээ. Энэ нь өмнөх жилээсээ 27.7 мянган хүнээр нэмэгдсэн үзүүлэлт аж....

Дэлгэрэнгүй

Мөнгөний нийлүүлэлт 2023 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 37.6 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 7.9 их наяд төгрөгөөр буюу 26.8 хувь өссөн гэдгийг Үндэсний Статистикийн Хороо(ҮСХ)-ноос мэдээлэв....

Дэлгэрэнгүй

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас олгодог зээл жинхэнэ эзэддээ  бус улс төрийн хамаарал бүхий этгээд, төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий компаниудад хуваарилагддаг байсан...

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төсөл нийгэмд томоохон хэлэлцүүлэг болон өрнөж буй энэ үед манай улсад 2011-2023 онд хийгдсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай мэдээллийг хүргэж...

Дэлгэрэнгүй

Гадаад валютын ханшийн талаар Үндэсний Статистикийн Хороо(ҮСХ)-ноос өнөөдөр мэдээлэл өглөө. Энэ тухай ҮСХ-ны Мөнгө, санхүү, үйлчилгээний статистикийн хэлтсийн дарга Л.Энхбаатар "Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн ам.доллартой харьцах сарын дундаж...

Дэлгэрэнгүй
Хуудас 8 19 1 7 8 9 19