Шүүхийн танхимаас

     Хөгжлийн банкны шүүх хуралдаан 12 дахь өдрөө үргэлжилж байна.  “Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах” гэмт хэрэгт холбогдуулан шүүгдэж  байгаа Хөгжлийн банкны...

Дэлгэрэнгүй